Kurullar

SEMPOZYUM BAŞKANI: 

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

GENEL SEKRETERİ: 

Dr. Öğr. Üyesi Uygar AYDEMİR

DÜZENLEME KURULU: 

Dr. Öğr. Üyesi Uygar AYDEMİR (Üsküdar Üniversitesi)

Prof. Dr. İlham Miraç (Üsküdar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Dalkıran (Üsküdar Üniversitesi)

BİLİM KURULU:

Prof. Dr. Nevzat TARHAN (Üsküdar Üniversitesi, TÜRKİYE)

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz (Islamitische Universiteit Europa, HOLLANDA)

Prof. Dr. Niyazi Beki (Üsküdar Üniversitesi, TÜRKİYE)

Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç (Üsküdar Üniversitesi, TÜRKİYE)

Prof. Dr. Halil Çiçek (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, TÜRKİYE)